BAU YAZILIM olarak güvenliğinize önem veriyoruz ve bu kapsamda başta özel hayatın gizliliği olmak üzere kişilerin temel hak ve özgürlüklerini korumak ve kişisel verilerin korunması amacıyla düzenlenen “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu” hakkında sizleri bilgilendirmek isteriz. BAU YAZILIM, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) gereğince, ”Veri Sorumlusu” sıfatıyla, kişisel verilerinizi aşağıda açıklandığı çerçevede işleyebilmekteyiz.

1. KİŞİSEL VERİLERİN TOPLANMASI, İŞLENMESİ VE İŞLEME AMAÇLARI

BAU YAZILIM, Anayasa’nın 20. maddesine ve KVK Kanunu’nun 4. Maddesindeki ilkelere uygun olarak kişisel veri işleme faaliyetinde bulunmaktadır. Hastane kanunlarda öngörülen veya kişisel veri işleme amacının gerektirdiği süre kadar kişisel verileri muhafaza etmektedir. Yardım edenlerin yardıma muhtaç olan kişilere belirlenen yasal çerçevede doğru kişiye verilebilmesi ve bu kapsamda BAU YAZILIM’ın sözleşmesel ve yasal yükümlülüklerini tam ve gereği gibi yerine getirilebilmesi amacı ile toplanır. Kişisel veriler, verilen hizmetlerine bağlı olarak değişebilmekle birlikte otomatik ya da otomatik olmayan yöntemlerle, çağrı merkezi, facebook messeger, derneklerin mobil uygulamaları, online hizmetler ve benzeri vasıtalarla sözlü, yazılı ya da elektronik olarak toplanmaktadır.

Kişisel Verileriniz; Adınız, soyadınız, TC Kimlik numaranız veya geçici TC Kimlik numaranız, doğum tarihiniz, medeni haliniz,aile kişi sayınız, cinsiyetiniz, mobil uygulamaıza özgü kişi numaranız, cep telefonu numaranız, adres bilginiz, adres konum bilginiz, yardım talep ederken girmiş olduğunuz aile durum bilginiz, cihaz kimlik bilginiz ve sair iletişim verileriniz dahil olmak ve bunlarla sınırlı olmamak üzere verileriniz BAU YAZILIM tarafından işlenecektir.

Kişisel verileriniz, KVK Kanunu’nun 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartlar ve amaçları dahilinde işlenecektir. Özel nitelikli kişisel verileriniz ve genel nitelikli kişisel verileriniz, BAU YAZILIM tarafından aşağıda belirtilen amaçlarla işlenebilecektir;

Özel nitelikli kişisel verileriniz de dâhil olmak üzere kişisel verileriniz,

Kimliğinizi doğrulama
Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,
Kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
Kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesine ilişkin işlemlerin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
Kişisel verilere erişim ve bu verileri isteme, kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme, kişisel veriler işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme haklarına sahipsiniz

BAU YAZILIM, kişisel verilerinizi teknik ve idari imkanlarımız dahilinde titizlikle korumaktadır. Firmamız tarafından alınan güvenlik tedbirleri, teknolojik imkanlar da göz önünde bulundurularak olası risklere uygun bir düzeyde sağlanmaktadır.

Kanun kapsamındaki taleplerinizi, “bilgi@bauyazilim.com” mail adresine “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Uyarınca Başvuru Formu” nu doldurarak güvenli elektronik imzalı olarak iletebilir, noter kanalıyla gönderebilirsiniz.

Bize Ulaşın

Sizi Arayalım

Adınız soyadınızı giriniz.
Zorunlu alan.
Mesajınızı giriniz.
Yükleniyor